Assessoria fiscal

Disposar d'un bon assessorament tributari és fonamental per al desenvolupament de qualsevol empresa. Gestoria Maza li proporcionarà una correcta planificació fiscal i estarà sempre a la seva disposició per resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol dubte o consulta. Estarà sempre informat d'aquelles novetats tributàries que puguin afectar a la seva activitat. Fem un seguiment continu de la situació de totes les empreses a les quals assessorem. Gestoria Maza realitza un esforç permanent en la formació i reciclatge dels seus col·laboradors.

 • Confecció declaracions d'I.V.A., resums anuals.
 • Pagament a compte d'I.R.P.F. empresaris i professionals. Mòduls. Estimació Directa.
 • Declaracions anuals d'I.R.P.F. i Patrimoni.
 • Declaració anual de l'Impost sobre Societats i pagaments a compte.
 • Declaració recapitulativa d'Operacions amb la Comunitat Europea.
 • Intrastat.
 • Declaració d'Operacions amb Tercers.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Impost de Plusvàlua municipal.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Aplazament i Fraccionament de deutes tributaris.
 • Atenció de Requeriments de l'Administració.
 • Declaracions censals d'inici d'activitat, baixes, variacions, etc.
 • Estudi i planificació de Successions i Donacions.
 • Assistència a Inspeccions Tributàries.
 • Assessorament tributari general.