Assessoria mercantil

Per gestionar eficaçment una PIME, un assessorament mercantil i societari és imprescindible. La professionalitat i la rapidesa en la gestió, així com uns preus competitius, suposaran el suport eficaç per a la vostra empresa.

  • Constitució de Societats
  • Sol·licitud de denominació de societats.
  • Confecció de llibre d'Actes de la Societat.
  • Nomenament de càrrecs, augments de capital, poders, trasllats de domicili, ...
  • Desposat de Comptes en el Registre Mercantil.
  • Llegalització de llibres mercantils.
  • Informes sobre Societats Mercantils.
  • Contractes d'agència mercantil.