Assessoria lavoral

Gestoria Maza, estarà sempre a la seva disposició per resoldre de forma ràpida i eficaç qualsevol dubte o consulta. Rebrà un assessorament altament professional buscant sempre la màxima confiança amb el client. La tramitació de noves altes de personal, finiquits, etc. serà sempre realitzada amb la màxima rapidesa. Li proposarem els sistemes de comunicació més ràpids utilitzant de forma prioritària les transmissions telemàtiques.

 • Confecció de nòmines amb la possibilitat de transmissió via e-mail al client (mitjançant l'ús d'un programa totalment gratuït que li permetrà emmagatzemar els rebuts de salaris, consultar-los i imprimir-los tantes vegades com sigui necessari)
 • Confecció de resums mensuals de costos laborals
 • Càlcul de finiquits
 • Actualització de salaris segons Convenis
 • Confecció butlletins de cotització a la Seguretat Social. Sistema RED
 • Gestió i tràmit de les parts d'alta, confirmació i baixa de I.T. a la Seguretat Social i Mutues Patronals
 • Confecció declaracions de retencions d'I.R.P.F. treballadors i professionals i resums anuals
 • Confecció cartes de cessament, sancions, etc ...
 • Presentació telemàtica de cotitzacions, altes, baixes de treballadors, etc ... (Sistema RED)
 • Estudi, confecció i presentació davant les oficines d'ocupació de contractes de treball i pròrrogues. Sol·licitud de subvencions i bonificacions
 • Remissió per via telemàtica de contractes de treball, pròrrogues, etc ...
 • Control de venciments de contractes temporals
 • Assistència i representació davant els diferents Organismes Laborals i de la Seguretat Social. Controls i Inspeccions de Treball
 • Confecció, presentació i seguiment d'ajornaments de cotitzacions a la Seguretat Social
 • Altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i altres règims especials
 • Assessorament laboral en general